NS3926

NS3926:2017 tar for seg merking av rømningsveier ved bruk
av både etterlysende og elektrisk basert merking. Standarden sidestiller bruk av begge systemer som likeverdige. De kan også benyttes om hverandre, så lenge det ikke skjer innen samme branncelle. Dette har gitt en kraftig økning i valg av løsning til fordel for etterlysende skilt og ledelinje.

Trykk her for vår kortversjon av NS 3926

ABS Installasjon har valgt å fokusere på etterlysende skilt og lavtsittende ledelinjer (LLL) som eget satsningsfelt. Det er
tre årsaker til dette:

  • Ingen andre løsninger kan under alle forhold vise veien ut til sikkerhet på samme tydelige måte som en etterlysende løsning iht. NS3926
  • Ingen andre løsinger er like idiotsikre og vil alltid fungere
  • Investerings- og driftsmessig er en etterlysende løsning betydelig rimeligere enn tilsvarende med strøm og krever minimalt med vedlikehold.

Vi fører alle typer skilt og ledelinje som standarden krever.
I tillegg produserer vi en rekke spesialskilt og skreddersøm.
For elegante omgivelser har vi en egen serie med DESIGN skilt.

Har du ønsker utover de skiltene du ser i vårt standard sortiment kan vi helt sikkert hjelpe deg. Bare gi oss beskjed om hva du trenger.

Hvordan økes sikkerheten?

NS3926 krever at utgangspunktet for merking av rømningsveier er en etterlysende lavtsittende ledelinje på gulv eller maks. 40 cm. opp på vegg. Denne skal monteres som en kontinuerlig linje for å vise veien helt ut til sikkerhet. Kun små avbrekk er lov, dvs. inntil 20 cm eller inntil 1 meter ved dører. Ledelinjen følges opp med merking av retningsskilt, etasjeskilt, merking av dører og trappeganger og en tydeligere merking av utstyr for brannslukning – og manuelle meldere.

For merking av rømningsveier har det tidligere vørt vanlig å benytte elektrisk opplyste skilt som monteres over rømningdørene. Problemet er at det i en brannsituasjon ikke vil være mulig å se disse skiltene pga. røykutviklingen. De gir derfor minimal eller ingen hjelp i å finne veien ut.

I en rømningssituasjon må man ofte huke seg ned eller krype. Det er derfor den lavtsittende etterlysende ledelinjen som viser hele veien ut er til uvurderlig hjelp for å øke sikkerheten og redde liv.

Også for innsatsstyrkene som skal ta seg inn i byggene gir ledelinjen en trygghet og en mulighet for å finne frem raskere.

Fordi sikkerheten øker så betydelig, er det naturlig at etterlysende merking i fremtiden blir standarden de fleste vil følge.

Økonomisk gevinst

Å benytte etterlysende skilt og ledelinjer gir ikke bare
økt sikkerhet, men også en betydelig økonomisk gevinst.

Vi er derfor av den oppfatning at slik skilting av rømningsveier
i bygg innen noen få år vil ta mer og mer over for bruk
av elektriske drevne nødsystemer.

Dette gjelder både i næringsbygg, skoler, barnehager, sykehus, syke- og omsorgshjem, fabrikker, kraftverk, tunneler, parkeringsanlegg, trikker og tog.

Merking med etterlysende skilt og ledelinje er allerede påbudt på skip og ferger som tar flere enn 12 passasjerer og på borerigger. I USA er etterlysende merking påbudt i alle høybygg på mer enn 25 etasjer.

Hvorfor gir dette store besparelser?

En etterlysende løsning er relativt omfattende med tanke på antall produkter som skal monteres. Men i sum blir dette allikevel til en lavere kostnad enn et elektrisk anlegg. Dette fordi hver enkelt komponent i systemet er rimelig og verken krever kabler, nødlys eller back-up systemer.

Vedlikeholdet er tilnærmet lik null. I tillegg er det kun krav til inspeksjon med kontrollmålinger av luminans (lysstyrke) hvert 5. år der et elektrisk anlegg avkreves årlig kontroll.

Ved installasjon i et nybygg blir et etterlysende anlegg uansett rimligere enn et elektrisk.

Ved utskiftning fra elektrisk til etterlysende skilting i et eksisterende bygg, vil investeringen normalt ha spart seg inn etter 3 år.